top of page

OVER

De 20 ˢᵗᵉ gemeente wil politici en burgers samenbrengen om de lege ruimte van Brussel gemeenschappelijk te benutten.

Lees hier het manifest

Pour des demandes plus spécifiques, veuillez vous référer aux services ci-dessous :
CONTACTEER DE 20STE GEMEENTE
Om het persbericht te ontvangen of al uw vragen te stellen kan u
contact opnemen met de administratie van de gemeente : info@leegbeek.brussels
De 20 ˢᵗᵉ gemeente wordt ondersteund door organisaties die werken rond tijdelijk gebruik. Ze hebben een maatschappelijk doel: ze engageren zich om de lege gebouwen in Brussel open te stellen voor de Brusselse gemeenschap. Ze willen dat burgers de stad maken.
Communa | VZW

Communa bevordert de tijdelijke bewoning van lege gebouwen. Deze tijdelijk bezette plaatsen worden vervolgens getransformeerd tot ruimtes voor sociale, economische en culturele experimenten. Burgers en verenigingen investeren met hun engagementen en dragen zo bij tot de productie van hun stad.

Meer informatie

Toestand | VZW

Toestand reactiveert, door gebruik, verlaten en vergeten gebouwen, grond en openbare ruimtes door het organiseren van tijdelijke en autonome sociaal-culturele centra. Hun motto? Dialoog, creatie, autonomie en actie.

Meer informatie

WONINGEN123LOGEMENTS | VZW

123 werkt aan alternatieve en concrete oplossingen voor de woningcrisis, met name door leegstaande gebouwen te herbestemmen voor woningen. De aanpak is participatief en gemeenschappelijk om individuele en collectieve emancipatie te faciliteren.

Meer informatie

BRAL | Stadsbeweging voor Brussel

Van mobiliteit tot stedenbouw ondersteunt BRAL de Brusselaars: of het nu gaat om het produceren van informatie of het in de kijker zetten van hun initiatieven. Het doel is de belangen van de burgers te verdedigen tegenover de overheid. Indien mogelijk rond de tafel, zo nodig op de barricades.

Meer informatie

FEBUL | Brusselse Federatie

Vereniging die zich inzet voor de effectieve implementatie van het recht op huisvesting in het Brussels Gewest. Dit gebeurt door te jongleren met verschillende invalshoeken: het creëren van huisvesting, de ondersteuning van andere structuren, de deelname aan de uitwerking van wettelijke bepalingen en de herverdeling van informatie.

Meer informatie

SAW-B | Pluralistische Federatie

SAW-B zet zich in voor sociale en economische alternatieven. Door een groot aantal ondernemingen uit het sociaaleconomisch veld samen te brengen, verdedigt de beweging hun plaats op Belgisch en Europees niveau: of het nu gaat om het ondersteunen van deze initiatieven of het aanmoedigen van een kritische reflectie over deze alternatieven.

Meer informatie

Ontvang onze
nieuwsbrief

Vos informations ont bien été envoyées !

bottom of page