top of page

Ons manifest

Het manifest

van de 20 ˢᵗᵉ gemeente

Ontvang onze
nieuwsbrief

Vos informations ont bien été envoyées !

Maak gemeengoed van leeggoed !

De 20 ˢᵗᵉ gemeente wordt ondersteund door organisaties die werken rond tijdelijk gebruik. Ze hebben een maatschappelijk doel: ze engageren zich om de lege gebouwen in Brussel open te stellen voor de Brusselse gemeenschap.

 

Brussel telt miljoenen vierkante meter leegstaande gebouwen. We willen dit potentieel aanboren met tijdelijk gebruik. Tijdelijk gebruik laat toe om innoverende en concrete antwoorden te bieden op de uitdagingen van onze maatschappij, zowel op lokaal als globaal niveau. Door deze ruimtes collectief toe te eigenen kan de burger mee de stad maken. Tijdelijk gebruik wordt zo het urbanisme van de overgang, en zo ook vooruitgang. Het doorbreekt de stilstand die sommige plekken in de stad kenmerkt. Het verzinnebeeldt de mogelijkheden van de toekomst, terwijl het tegelijkertijd inspeelt op de onmiddellijke noden van de stad.

Vandaag verspreidt de markteconomie zich naar alle uithoeken van Brussel. In weerwil van de sociale en maatschappelijke noden, vertrouwen de grote openbare grondontwikkelaars  (SAU, Citydev, SLRB) het beheer van grote gebieden en gebouwen (Kazernes, Actiris, Citygate II) toe aan particuliere bedrijven. Zij sluiten initiatieven zonder winstoogmerk uit door middel van een competitieve aanbestedingsprocedure. In België, net als in andere Europese landen, reduceren deze bedrijven de leegstaande ruimtes tot een "succesvolle economische niche". Ze investeren er om zo snel mogelijk zoveel winst te boeken. Op die manier worden gemarginaliseerde mensen systematisch uitgesloten en de rechten van de bewoners tot niets gereduceerd. 

 

Dit is des te alarmerender in het kader van de recent goedgekeurde anti-kraakwet. Deze wet straft de armste mensen die soms hun toevlucht vonden in de verwaarloosde gebieden en gebouwen van de stad. De gezamenlijke acties van verenigingen, collectieven en burgers worden opzijgeschoven ten gunste van privébelangen.

Wij waarschuwen voor het creëren van een parallelle sub-huurmarkt waar de rechten van bezetters worden uitgehold. Wij verzetten ons tegen actoren die enkel financiële winst als doel hebben. Wij vragen de overheid om Leegbeek, de 20ˢᵗᵉ gemeente, te beschermen tegen de uberisering. Wij vragen dat de oppervlakte van Leegbeek wordt gewijd aan het zoeken naar oplossingen voor de dringende behoeften van onze samenleving.

 

De organisaties die werken rond tijdelijk gebruik in de 20ˢᵗᵉ gemeente.

bottom of page