top of page

POLITIEK ENGAGEMENT

Leegbeek benadrukt dat het dringend nodig is om de leegstaande ruimtes te beschermen, zodat ze kunnen gebruikt worden voor initiatieven die de hele stedelijke gemeenschap dienen.
Ontvang onze
nieuwsbrief

Vos informations ont bien été envoyées !

Meer in het bijzonder wil Leegbeek dat lege ruimtes, zowel publieke als privé, als volgt worden gebruikt :

 

  • voor maatschappelijke en non-profit doeleinden;

  • met een inclusieve aanpak die alle groepen omvat, met bijzondere aandacht voor mensen die gemarginaliseerd zijn en uitgesloten van de traditionele huurmarkt;

  • met een maximale bescherming van de rechten van de betrokkenen (bewoners en initiatiefnemers van projecten);

  • met een verankering in hun buurt en reagerend op lokale problemen.

 

Op eenvoudig verzoek deelt het bestuur Leegbeek zijn aanbevelingen aan de gewestelijke en gemeentelijke overheden om de ontwikkeling van tijdelijk gebruik voor maatschappelijke doeleinden (TGMD) te vergemakkelijken en aan te moedigen.

In het kort hebben deze aanbevelingen betrekking op de volgende gebieden :

  • De onroerende voorheffing (het systematische toepassen van de regionale boete en de gemeentelijke belasting op leegstand, de onroerende voorheffing verminderen in het geval van TGMD, etc.)

  • Openbare aanbestedingen (sociale clausules, contractwaarde, etc.)

  • De stedenbouwkundige wetgeving (vrijstelling van het aanvragen van een stedelijke vergunning voor TGMD-structuren naar het voorbeeld van de uitzondering die geldt voor universitair onderzoek, het versterken van experimenten, "doe-vergunning", enz.)

  • Structurele financiële steun (een structurele steun voor TGMD-actoren in de regionale begroting).

✎ Stel een vraag : info@leegbeek.brussels
bottom of page